Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 28 lipca 2017r.

Spotkanie Opłatkowe

20.12.2013

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16 Filii Nr 2 oraz Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej, Szkoła Podstawowa Nr 10, Dom Pomocy Społecznej "Kalina" zapraszają do udziału w Spotkaniu Opłatkowym

więcej »

"Wspólne kolędowanie"

19-20.12.2013

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 21 Filii Nr 5 planują działanie środowiskowe pt. "Wspólne kolędowanie". Inicjatywa ma na celu odwiedziny osób starszych, chorych i samotnych, wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Nr 9

więcej »

"Łączymy pokolenia"

19.12.2013

Pracownicy socjalni Filii Nr 5, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 17 we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 40 zorganizowali akcję pn. "Łączymy pokolenia"

więcej »

Ubieranie choinki osiedlowej

19.12.2013

Na osiedlu im. Adama Mickiewicza w Lublinie już po raz drugi została zorganizowana akcja - ubieranie osiedlowej choinki. Współorganizatorem wydarzenia była Filia nr 3 MOPR

więcej »

Spotkanie Wigilijne

17.12.2013

W Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Filia nr 5 już po raz kolejny odbyło się Międzypokoleniowe Spotkanie Wigilijne. Uroczystość została zorganizowana wraz z dziećmi i młodzieżą ze Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 2

więcej »

VII Spotkanie Opłatkowe

12.12.2013

Centrum Aktywności Środowiskowej MOPR oraz Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23G zapraszają Wszystkich Chętnych na VII Spotkanie Opłatkowe "Bądźmy Razem"

więcej »

"Mikołajki 2013"

05.12.2013

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 6 Filii 3 we współpracy z Domem Kultury "RUTA" zorganizowali imprezę "Mikołajki 2013"

więcej »

Wystawa fotografii

03.12.2013

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Filia nr 5 MOPR zaprasza na wystawę fotografii "Syria to był mój spokojny dom...". Wystawa zorganizowana została w ramach projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - grudzień 2013r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu grudniu

więcej »

"Bądź ekologiczny"

23.11.2013

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 21 Filii Nr 5 współorganizowała wraz z Radą Dzielnicy Lublina "Głusk" oraz Polską Korporacją Recyklingu w Lublinie działanie środowiskowe "Bądź ekologiczny"

więcej »

Zaproszenie na targi

2-3.11.2013

Prezydent Miasta Lublin wraz ze współorganizatorami zaprasza na Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych

więcej »

Profilaktyka Zdrowotna w Głusku

17.11.2013

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 21 Filii Nr 5 wraz z Radą Dzielnicy "Głusk", Fundacją Aktywności Obywatelskiej oraz innymi instytucjami organizuje działanie środowiskowe pn.: "Dzień Obywatelski - Profilaktyka
Zdrowotna w Głusku"

więcej »

Koncert Pieśni Patriotycznych

08.11.2013

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 19 Filii Nr 4 przy współpracy z Dzielnicowym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" oraz Stowarzyszeniem "Rondo" zorganizowali Koncert
Pieśni Patriotycznych

więcej »

"Razem Łatwiej"

06.11.2013

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 5 Filii Nr 5 przy współpracy z Bankiem Żywności przygotowali i wydali paczki żywnościowe, osobom objętym wsparciem MOPR

więcej »

Dzień Osób Starszych

06.11.2013

W Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia nr 5 odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

więcej »

Nabór wniosków

06.11.2013

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. 3-go Maja 8/2 dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - listopad 2013r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu listopadzie

więcej »

Działanie środowiskowe

30.10.2013

Sekcja Pracy Socjalnej nr 17 Filii Nr 5 zaprasza na działanie o charakterze środowiskowym w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Razem możemy więcej" - projekt systemowy "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

więcej »

Spotkanie edukacyjne

30.10.2013

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 16 Filii Nr 2 zaprasza do udziału w spotkaniu edukacyjnym poświęconym wzmocnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny pt. "Rola rodziny w procesie wychowania dziecka"

więcej »

Wycieczka - wyjazdowy warsztat

25.10.2013

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Filia nr 5 zorganizowało wycieczkę - wyjazdowy warsztat integracyjno-rozwojowy w ramach projektu POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU...

więcej »

Spotkanie edukacyjne

25.10.2013

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 2 Filii Nr 1 w partnerstwie z Komendą Miejską Policji oraz Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" zorganizowała spotkanie o charakterze edukacyjnym

więcej »

Spotkanie - profilaktyka prozdrowotna

24.10.2013

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 18 Filii Nr 4 w siedzibie Centrum Usług Socjalnych w Lublinie zorganizowali spotkanie z zakresu profilaktyki prozdrowotnej skierowane do osób starszych

więcej »

Spotkanie informacyjno-edukacyjne

24.10.2013

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 10 Filii Nr 3 zaprasza na spotkanie profilaktyczno-edukacyjne w ramach Programu "Stop kradzieżom", realizowanego przez Komendę Miejską Policji w Lublinie

więcej »

Spotkanie informacyjno-edukacyjne

23.10.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie zorganizowane w partnerstwie z Komendą
Miejską Policji w Lublinie

więcej »

Działanie środowiskowe

22.10.2013

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 5 zrealizowali działanie środowiskowe w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Czas na zmiany" realizowanego w ramach projektu systemowego "Człowiek
inwestycją w społeczeństwo"

więcej »

Spotkanie edukacyjne

22.10.2013

W siedzibie Sekcji Pracy Socjalnej Nr 15 Filii Nr 1 odbyło się spotkanie edukacyjne z udziałem lekarza medycyny rodzinnej, działanie organizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Można inaczej-można lepiej"

więcej »

"Seniorzy dzieciom"

17.10.2013

Filia nr 3 współorganizowała inicjatywę środowiskową "Seniorzy dzieciom", działanie organizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Dobry rodzic" w ramach projektu systemowego "Człowiek
inwestycją w społeczeństwo"

więcej »

Spotkanie informacyjno-edukacyjne

16.10.2013

Sekcja Pracy Socjalnej nr 11 Filii nr 2 zorganizowała spotkanie informacyjno-edukacyjne "Kobieta na rynku pracy - szanse i możliwości" w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Aktywna kobieta"

więcej »

Spotkanie informacyjno-edukacyjne

16.10.2013

Sekcja Pracy Socjalnej nr 7 Filii nr 2 zaprasza na spotkanie pod tyt. "Rola partnerstwa lokalnego na rzecz wspierania aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach
PAL "Aktywni-kreatywni"

więcej »

Wyniki przetargu

15.10.2013

Wyniki przetargu na przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
(trzeci przetarg)

więcej »

Wielopokoleniowe spotkanie

10.10.2013

Filia nr 3 serdecznie zaprasza na "Wielopokoleniowe spotkanie przy muzyce w ramach obchodów Dnia Seniora" w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2 ul. Pozytywistów 16

więcej »

Obchody Dnia Seniora "Barwy jesieni 2"

04.10.2013

Filia Nr 4 oraz Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" zorganizowały uroczyste obchody Dnia Seniora na Czechowie pod nazwą "Barwy jesieni 2" - spotkanie międzypokoleniowe

więcej »

Konferencja

02.10.2013

W Trybunale Koronnym odbyła się konferencja pt.: "Dlaczego rodzina? Rodzina jako wartość" organizowana przez Specjalistyczną Poradnię dla Rodzin

więcej »

Warsztaty edukacyjno-społeczne

25.07-30.09.2013

MOPR w Lublinie realizował w 2013r. Wyjazdowe 14 dniowe warsztaty edukacyjno-społeczne w ramach Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych "Skorzystajmy z szansy"

więcej »

Festyn "Pożegnanie lata na sportowo"

27.09.2013

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej
Nr 16 Filii Nr 2 zapraszają na festyn "Pożegnanie lata na sportowo", który odbędzie się boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 10
ul. Kalinowszczyzna 70

więcej »

Piknik jesienny

27.09.2013

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 6 Filia Nr 3 zorganizowali Piknik jesienny, działanie o charakterze środowiskowym w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Pokonaj swoje słabości"

więcej »

Bezpłatne warsztaty dla seniorów

23.09.2013

Fundacja LOGIKON, z którą współpracuje Filia nr 3 MOPR oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów "Koncentrat" z Warszawy zapraszają seniorów na bezpłatne warsztaty pt. " Twórcze pisanie dla seniorów"

więcej »

IV Piknik plenerowy

20.09.2013

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 7 zaprasza na IV Piknik plenerowy pod hasłem "Ukłon dla Jesieni", ktory odbędzie się na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie

więcej »

Wyniki przetargu

13.09.2013

Wyniki przetargu na przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
(drugi przetarg)

więcej »

Festyn dla Dzieci i rodzin

13.09.2013

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 22 zorganizowali festyn dla dzieci i rodzin z dzielnicy Czechów "Powitanie jesieni", działanie w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Twój egzamin - Twoja przyszłość"

więcej »

Wyjazd edukacyjny

12.09.2013

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 21 w ramach współpracy z Fundacją Aktywności Obywatelskiej w Lublinie zorganizowali wyjazd edukacyjny dla uczniów Zespołu Szkół Nr 9
do Punktu Edukacyjnego
"Dąbrowa" w Zemborzycach

więcej »

Informacja nt. projektu

Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nt. projektu systemowego pt. "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnianie dobryk praktyk w tym zakresie"

więcej »

Wakacjada 2013

31.08.2013

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w grach i zabawach w godzinach 11.00-15.00
31 sierpnia 2013 na stadionie przy Gimnazjum nr 16 (ul. Poturzyńska 2)

więcej »

Spotkanie informacyjno-edukacyjne

27.08.2013

W siedzibie Sekcji Pracy Socjalnej Nr 10 odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne "Profilaktyka prozdrowotna", działanie ramach Programu Aktywności Lokalnej "Bądźmy zaradni"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - wrzesień 2013r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu wrześniu

więcej »

Nabór wniosków

27.08.2013

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. Zamojskiej 10/3 dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Działanie środ. "Wyprawka szkolna"

19-23.08.2013

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 20 Filii Nr 5 przekazali artykuły i materiały szkolne dla dzieci z rodzin objętych pomocą sekcji

więcej »

Ogłoszenie - przedłużenie terminu

19.08.2013

W nawiązaniu do ogłoszenia z dn. 05.08.2013r. o zaproszeniu do współpracy nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego, MOPR w Lublinie przedłuża termin składania dokumentów

więcej »

Ogłoszenie

05.08.2013

MOPR w Lublinie w związku z realizacją projeku "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie" poszukuje nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego, celem nawiązania współpracy

więcej »

Zmiana adresu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Lublinie informuje, że uległ zmianie adres siedziby Sekcji Pracy Socjalnej Nr 14. Nowy adres:
ul. Zana 38 (piętro III, p. 303, 316-318).

Zmiana adresu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Lublinie informuje, że z dniem
1 sierpnia 2013r. uległ zmianie adres siedziby Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4. Nowy adres: Lubartowska 6-8.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - sierpień 2013r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu sierpniu

więcej »

Spotkanie edukacyjne

24.07.2013

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 12 Filii Nr 2 zorganizowali we współpracy ze Środowiskowym Hufcem Pracy w Lublinie i pracownikami MONAR, spotkanie edukacyjne pt. "Trzeźwy styl życia"

więcej »

Nabór wniosków

22.07.2013

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. Mireckiego 4/50 dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Wynik przetargu

12.07.2013

Wyniki przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Lublinie

więcej »

Wystawa

10.07.2013

Pracownicy MOPR Lublin w Warszawie na inauguracji wystawy "Kolory pomocy społecznej" pokazującej pracownika socjalnego w procesie zmiany

więcej »

Wakacjada 2013

04.07.2013

Zapraszamy wszystkich chętnych do bezpłatnego udziału w grach i zabawach w godzinach 10.00-14.00
4 lipca 2013 na stadionie MKS Start (al. Piłsudskiego 22)

więcej »

Ogłoszenie

Ośrodek Rozwoju Polskiej Eduakcji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie organizuje kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny dla repatriantów i członków ich rodzin

więcej »

Ogłoszenie

Filia nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie popiera Budżet Obywatelski Dzielnicy Rury realizowany przez Fundację Wolności i Radę Dzielnicy Rury pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - lipiec 2013r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lipcu

więcej »

Festyn Rodzinny "Razem do lata"

21.06.2013

Centrum Aktywności Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Nr 23G oraz Partnerzy zapraszają na VII Festyn Rodzinny "Razem do lata"

więcej »

Festyn rodzinny

21.06.2013

Filia Nr 3 MOPR, Placówka Wsparcia Dziennego "Jutrzenka" oraz Dom Kultury Ruta zorganizowały festyn rodzinny "Powitanie wakacji"

więcej »

Rodzinny Festyn Osiedlowy

15.06.2013

Filia Nr 5 była współorganizatorem Rodzinnego Festynu Osiedlowego na Wrotkowie, który odbył się w dniu 15 czerwca 2013r. przy Gimnazjum Nr 3

więcej »

Dzień Sąsiada. Towarowa 2013

15.06.2013

Pracownicy socjalni Filii Nr 2 Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16 oraz Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej zorganizowali "Dzień Sąsiada" - II Edycja

więcej »

Asystent osoby niepełnosprawnej

W ramach "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008-2013" zostały wyłonione organizacje pozarządowe do realizacji projektów z zakresu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych

więcej »

Nabór na stanowiska

Nabór na stanowiska w ramach realizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"

więcej »

Spektakl

10.06.2013

Pacownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16 Filii Nr 2 zapraszają seniorów oraz wszystkich chętnych na spektakl z okazji obchodów 150 rocznicy powstania styczniowego pt. "Dyktator" w wykonaniu Amatorskiego Teatru Towarzyskiego

więcej »

Festyn "W krainie strażaka Sama"

08.06.2013

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4 Fili Nr 1 zorganizowali we współpracy ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Rodzinny Festyn "W krainie strażaka Sama"

więcej »

Lubelskie Dni Seniora

07.06.2013

Prezydent Miasta Lublin zaprasza na Lubelskie Dni Seniora pod hasłem "Lublin Seniorom Seniorzy Lublinowi"

więcej »

Dzień Dziecka - Seniorzy Dzieciom

04.06.2013

Wizyta dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 2 w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

więcej »

Wyniki konkursu

04.06.2013

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2013-2015

więcej »

Rodzinny Piknik

03.06.2013

Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Zespół ds. Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej oraz Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin zorganizowały "Rodzinny Piknik"

więcej »

Festyn Dzień Radości

02.06.2013

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 19 Filia Nr 4 wspólnie z Parafią p.w. Dobrego Pasterza w Lublinie zorganizowali festyn p.n. "Dzień radości"

więcej »

Festyn sportowo-rekreacyjny

01.06.2013

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 18 Filia Nr 4 współzorganizowali Rodzinny Festyn sportowo-rekreacyjny w ramach projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - czerwiec 2013r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu czerwcu

więcej »

Spotkanie międzypokoleniowe

28.05.2013

Pracownicy socjalni MOPR w Lublinie, Filia Nr 4, Sekcja Pracy Socjalnej Nr 18 zorganizowali przy współpracy z Centrum Usług Socjalnych w Lublinie spotkanie międzypokoleniowe - od przedszkola do seniora pn. "W rodzinie siła".

więcej »

Wycieczka do Nasutowa

24.05.2013

Wycieczka dzieci i młodzieży Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 1 funkcjonującej w strukturze Filii nr 3 MOPR do Nasutowa

więcej »

Wyniki konkursu

24.05.2013

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: łagodzenie skutków ubóstwa poprzez dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Lublin i osobom bezdomnym, w tym realizacja Programu PEAD w 2013

więcej »

"Europejski Dzień Sąsiada"

23.05.2013

W ogrodach Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Lublinie, przy ul. Głuskiej 145 odbyły się obchody "Europejskiego Dnia Sąsiada". Współorganizatorem była Filia Nr 5, Sekcja Pracy Socjalnej Nr 21

więcej »

Nabór wniosków

08.05.2013

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. 3-go Maja 8/2 dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Cykl spotkań edukacyjnych

12-26.04.2013

Filia nr 3 we współpracy z Filią nr 2 zorganizowała cykl spotkań o charakterze edukacyjnym dotyczących ekonomii społecznej

więcej »

Zabawa integracyjna

26.04.2013

Pracownicy socjalni Filii Nr 5 zorganizowali zabawę integracyjną dla dzieci pt. "Bawmy się razem", która odbyła się w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów w Lublinie

więcej »

Wyniki konkursu

26.04.2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2013 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - maj 2013r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu maju

więcej »

Spotkanie wiosenne z Seniorami

17.04.2013

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16 Filii Nr 2 zorganizowali spotkanie wiosenne dla seniorów w Zespole Ośrodków Wsparcia Centrum Usług Socjalnych w Lublinie pt. "Jak dbać o siebie w każdym wieku..."

więcej »

"Dzień sąsiada"

17.04.2013

W Domu Kultury LSM ul. Wallenroda 4a odbył się po raz drugi zainicjowany przez Filię Nr 3 "Dzień sąsiada"

więcej »

Wykaz ofert i ocena formalna

09.04.2013

Wykaz ofert oraz wyniki oceny formalnej - dot. konkursu ofert - łagodzenie skutków ubóstwa poprzez dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Lublin i osobom bezdomnym, w tym realizacja Programu PEAD w 2013

więcej »

Nabór wniosków

03.04.2013

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. Mireckiego 4/50 dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Wyniki otwartego konkursu ofert

04.04.2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Lublin

więcej »

Wyniki otwartego konkursu ofert

04.04.2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Lublin

więcej »

Wielkanoc Międzypokoleniowa

27.03.2013

W Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, odbyła się Międzypokoleniowa Wielkanoc. Współorganizatorami świątecznego spotkania było Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów oraz Świetlica Socjoterapeutyczna nr 2

więcej »

Działanie środowiskowe

26.03.2013

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 17 Filii Nr 5 we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 40 zorganizowali działanie środowiskowe na rzecz osób starszych, samotnych w ramach akcji "Łączymy pokolenia"

więcej »

Spotkanie wielkanocne

26.03.2013

Pracownicy Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych Filii Nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul Młyńskiej 18 zorganizowali poczęstunek wielkanocny dla osób bezdomnych oraz zaproszonych
gości

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - kwiecień 2013r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu kwietniu

więcej »

Działania na osiedlu Mickiewicza

Informacje na temat działań podejmowanych na osiedlu im. Adama Mickiewicza w Lublinie - "Szansa na aktywność w każdym wieku"

więcej »

Otwarty konkurs ofert

21.03.2013

Otwarty konkurs ofert na zlecenie w 2013 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej »

Wyniki konkursu

21.03.2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2013 roku realizacji zadań z zakresu "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008-2013"

więcej »

Wielkanocne warsztaty plastyczne

13.03.2013

W Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów w okresie przygotowania do Świąt Wielkanocnych, odbyły się Międzypokoleniowe Wielkanocne warsztaty plastyczne seniorów oraz dzieci z Przedszkola nr 66

więcej »

Działanie środowiskowe

08.03.2013

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 17 Filii Nr 5 we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 40 zorganizowali działanie środowiskowe na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych w ramach akcji "Kwiatek dla Seniorki"

więcej »

Międzypokoleniowy Dzień Kobiet

08.03.2013

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów wspólnie ze Świetlicą Socjoterapeutyczną Nr 2 wzięły udział w inicjatywie Wydziału Zdrowia UM Lublin - to jest w obchodach Dnia Kobiet pod nazwą "Miasteczko Zdrowia i Urody"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - marzec 2013r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu marcu

więcej »

Ferie w Świetlicy Nr 2

ferie zimowe

Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 2 przy ul. Piekarskiej 27 miały możliwość uczestniczenia w szeregu atrakcji w okresie ferii zimowych

więcej »

Ferie w mieście

20.02.2013

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 6 Filii Nr 3 zorganizowali w Domu Kultury "RUTA" spotkanie dla dzieci

więcej »

Zaproszenie do konsultacji

19.02.2013

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2013-2015

więcej »

"Bajkowe Ferie 2013"

13-22.02.2013

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 11 Filia Nr 2 zorganizowała 4 spotkania z dziećmi w ramach projektu "Bajkowe Ferie 2013". Podczas zajęć czytano literaturę dziecięcą, motywowano dzieci i rodziców do kontynuowania lektury w domu

więcej »

Spotkanie integracyjne

12.02.2013

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 5 przeprowadzili przy współpracy Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów spotkanie integracyjne pod nazwą Dzień św. Walentego 2013 - "Na miłość nigdy nie jest za późno"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - luty 2013r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lutym

więcej »

Przedstawienie dla seniorów

05.02.2013

Przedszkole Nr 47 we współpracy z Filią Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zorganizowało przedstawienie dla seniorów z dziennych ośrodków wsparcia

więcej »

Spotkanie z uczniami

29-31.01.2013

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 5, Filia Nr 5 w ramach współpracy z Gimnazjum Nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie, brali udział w spotkaniu z uczniami klas I-II

więcej »

Dziecięcy Przegląd Kolęd

27.01.2013

Sekcja Pracy Socjalnej nr 21 Filia Nr 5 współorganizowała I Dziecięcy Przegląd Kolęd i Pastorałek pt. "Zaśpiewajmy Jezuskowi"

więcej »

Przegląd Jasełek

24.01.2013

Filia Nr 4 Sekcja Pracy Socjalnej Nr 19 we współpracy z Parafią p. w. Dobrego Pasterza oraz Zespołem Ośrodków Wsparcia w Lublinie, zorganizowała przegląd Jasełek oraz kolęd dla mieszkańców
dzielnicy "Czechów"

więcej »

Jubileusz 100-latki

22.01.2013

Po raz setny w obecności najbliższej rodziny, przyjaciół oraz znajomych świętowała urodziny - Pani Zofia Karaś, zamieszkująca w obszarze działania Filii Nr 5

więcej »

Wyniki konkursu

11.01.2013

Wyniki ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

więcej »

Otwarcie mieszkania chronionego

08.01.2013

W dniu 8 stycznia 2013r. nastąpiło uroczyste otwarcie mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, usytuowanego w Lublinie
przy ul. Wyżynnej

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - styczeń 2013r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu styczniu

więcej »