Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 26 maja 2017r.

Komunikat

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę pieniędzy dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej - kamienicy przy ul. Lubartowskiej 45

więcej »

Informacja

Na terenie miasta Lublin utworzonych zostało 14 punktów, w których przez 5 dni w tygodniu mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej przed adwokatów i radców prawnych

więcej »

Spotkanie z okazji Dnia Matki

23.05.2017r.

W siedzibie Filii Nr 3 MOPR przy ul. Mieszka I 4 w Lublinie, odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki w ramach planowanych działań środowiskowych przez Sekcję Pracy Socjalnej Nr 8

więcej »

Prelekcja "Poetycki Lublin"

15.05.2017r.

Serdecznie zapraszamy na prelekcję "Poetycki Lublin", która odbędzie się w Pracowniach Kultury Tatary ul. Hutnicza 28A w Lublinie. Spotkanie wpisuje się w obchody 700-lecia Miasta Lublin.

więcej »

Nabór wniosków

10.05.2017r.

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na okres
od 1 lipca 2017r.

więcej »

Komunikat - autowypłata
świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Szanowni klienci uprzejmie informujemy, że autowypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych będą możliwe do realizacji od dnia 14 kwietnia (piątek) w oddziałach Banku Pekao SA

więcej »

Komunikat 500+

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

więcej »

Konkurs plastyczny

Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej ogłasza konkurs plastyczny pt. "Lublin widziany oczami dziecka" w ramach planowanych w dniu 31 maja 2017r. Obchodów z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Lublin

więcej »

Komunikat

Od dnia 3 kwietnia 2017r. siedziba Sekcji Pracy Socjalnej Nr 2 MOPR w Lublinie mieści się przy
ul. Głębokiej 8A (dotychczasowy adres: ul. Narutowicza 74)

Spotkanie profilaktyczne

29.03.2017r.

W siedzibie Filii Nr 3 odbyło się pierwsze spotkanie, w ramach planowanych kwartalnych spotkań profilaktycznych, jako część kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnej "Razem przeciw uzależnieniom"

więcej »

Przyszłe zmiany w portalu
informacyjno-usługowym Emp@tia

Informujemy Państwa, że MRPiPS prowadzi prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych, których efekt zostanie udostępniony obywatelom na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia)

więcej »

Program wsparcia dla rodzin
"Za Życiem"

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.
Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

więcej »

Rekomendacje na rzecz aktywizacji osób młodych

Rekomendacje w ramach projektu "Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Osób Młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy"

więcej »

Rodzina 500+ » komunikat

Świadczenia 500+ w przypadkach, kiedy członkowie rodziny pracują w innych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii

więcej »

Spotkanie Opłatkowe

16.12.2016r.

Rada Mieszkańców Bloków Socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej wraz z Centrum Aktywności Środowiskowej Filii Nr 2 MOPR, Sekcją Pracy Socjalnej Nr 23 oraz Partnerami zapraszają na X Spotkanie Opłatkowe "Bądźmy razem"

więcej »

Ubieranie choinki

15.12.2016r.

Pracownicy Filii Nr 3 MOPR przy ul. Mieszka I 4 zorganizowali wydarzenie środowiskowe - ubieranie osiedlowej choinki na terenie Osiedla im. H. Mickiewicza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

więcej »

Zabawa Mikołajkowa

09.12.2016r.

Pracownicy Filii Nr 3, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 14, ul. Zana 38 zorganizowali "Zabawę Mikołajkową", która odbyła się w sali zabaw FIKU-MIKU przy ul. Bursztynowej 17

więcej »

"Koncert Pieśni Patriotycznych"

18.11.2016r.

W sali widowiskowej Dzielnicowego Domu Kultury SM "Czechów", pracownicy Filii Nr 4 MOPR przy współpracy z Dzielnicowym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" zorganizowali "Koncert Pieśni Patriotycznych"

więcej »

Wynik naboru partnera do projektu

08.11.2016r.

Wynik naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach konkursu zamknętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

więcej »

Festyn rodzinny

10.09.2016r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 11 Filii Nr 2 MOPR zaprasza na Festyn Rodzinny z okazji 100-lecia przyłączenia dzielnicy Tatary w granice administracyjne miasta Lublin, który odbędzie się na terenach zielonych przy ul. Gospodarczej 7

więcej »

Ogłoszenie

Nowy produkt banków - RACHUNEK RODZINNY - subkonta - bezpłatne wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu

więcej »

Rodzina 500+

Komunikat

Od dn. 02.07.2016.r zostaje wygaszona działalność tymczasowych punktów przyjmowania wniosków, usytuowanych w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, Filiach MOPR i 25 placówkach oświatowych

więcej »

Archiwum: » I-VI 2016 » 2015 » 2014 » 2013 » 2012